NSV_1
 

Specielarbejder - jern og metal

 CNC maskinen bliver gjort klar til et stykke bestilt arbejde

                       NSV  20 _web

Formålet med uddannelsen er;

  • at give eleven faglige forudsætninger for at arbejde som specielarbejder indenfor jern og metal
  • at eleven forstår og kan udføre de opgaver, der ligger i et arbejde som specielarbejder indenfor jern og metal

Uddannelsens indhold:

  • Funktionsuddannelse vedr. svejsning, boring, savning, samt revolverdrejebænk
  • Betjening af CNC-styrende maskiner
  • Sikkerhed og værnemidler
  • Vedligeholdelse af maskiner
  • Måleteknik
  • Kvalitetskontrol
  • Faglig udregning

Uddannelsens opbygning:

Uddannelsen er modulopdelt og veksler mellem praktisk læring, teori og praktikforløb.
Uddannelsen afsluttes med et kompetencepapir.

Fysisk placering:

Smedeværkstedet
Engvej 22
4700 Næstved

Kontakt

For yderligere information om uddannelsen:

Dorte Staun
Afd.leder/Faglig for STU og §103
Tlf: 2421 2405

Allan Husted
Praktikkoordinator/
Virksomhedkonsulent
Tlf. 2652 4705

For optagelse på uddannelsen:

Anne Marie Kappel
Unge og uddannelsesvejleder
Tlf. 2540 4279

Pernille Paulsen
Unge og uddannelsesvejleder
Tlf. 2540 4264

Administration - Fabriksvej 78 4700 Næstved - Tlf. 5588 2130