NSV_1
 

Snedkerimedhjælper

 

Nikolaj og Kristian igang med hvert deres projekt på værkstedet

 (hent brochuren her på uddannelsen)

             NSV 25 _web               NSV 6 _web                 

Formålet med uddannelsen er:

 • at give eleven en faglige grundlæggende viden som er en forudsætning for at arbejde som snedkerimedhjælper
 • at eleven forstår og kan udføre de opgaver, der ligger i et arbejde som snedkerimedhjælper

Uddannelsens indhold:

Bearbejdningssnedkeri:

 • Sikkerhed og værnemidler
 • Kunne feje og renholde omkring produktionen
 • Renholde og vedligeholde maskiner
 • Betjene afkortersav, rundsav, båndsav, boremaskiner, bredbåndspudser, fræser, pladesav og kehlemaskine
 • Programere og betjene kopifræser og multiboremaskine

Samlesnedkeri:

 • Betjening af håndværktøj
 • Sortering/kvalitetsvurdering af træ, betjening af sømmaskine
 • Maling
 • Limeopgaver
 • Samling af brugskunst
 • Andre samleopgaver
 • Pakning, opsætning på paller og montering af trækasser
 • Materialeforståelse, industriel og håndværksmæssigt
 • Matematik

Eksempler på opgaver:

Vinkasser, delikatessekasser, afmærkningspæle

Fællesskab:

 • At indgå i sociale sammenhænge og få et selvstændigt og aktivt fritidsliv
 • Udvikling af kompetencer til brug i uddannelses- og/eller beskæftigelsessituationer
 • Øge livskvalitet og mere selvhjulpen i hverdagen

Uddannelsens opbygning:

Uddannelsen er modulopdelt og veksler mellem praktisk læring, teori og praktikforløb.
Uddannelsen afsluttes med en kompetencemappe

Fysisk placering:

Snedkerværkstedet
Fabriksvej 78
4700 Næstved

Kontakt

For yderligere information om uddannelsen:

Dorte Staun
Afd.leder/Faglig for STU og §103
Tlf: 2421 2405

Allan Husted
Praktik koordinator/
Virksomhedskonsulent
Tlf. 2652 4705

For optagelse på uddannelsen:

Anne Marie Kappel
Unge og uddannelsesvejleder
Tlf. 2540 4279

Pernille Paulsen
Unge og uddannelsesvejleder
Tlf. 2540 4264

Administration - Fabriksvej 78 4700 Næstved - Tlf. 5588 2130