NSV_1
 

Pedelmedhjælper

Sebastian og Benjamin igang med at bygge skur ved havnen i Næstved (hent brochure her på uddannelsen)

     DSC_0171     DSC_0188

Formålet med uddannelsen er;

 • at give eleven faglige forudsætninger for at arbejde som pedelmedhjælper
 • at eleven forstår og kan udføre de arbejdsopgaver, der ligger i et arbejde som pedelmedhjælper

Uddannelsens indhold:

 • Sikkerhed - værnemidler
 • Oplæring i brug af maskiner; plæneklipper, hækklipper, fræser, fejemaskine, snerydder, kantklipper
 • Vedligeholdelse af maskiner og redskaber
 • Brug af almindeligt håndværktøj, kost, skovl, rive, lugejern, hammer, sav, boremaskine
 • Oprydning
 • Bortskaffelse af affald, herunder haveaffald
 • Miljørigtigt håndtering af affald - genbrug - kompostering
 • Indendørs pedelopgaver; skiftning af pærer, sikringer, varmesystem, afblæsninger, belysning, ventilation, opsætning af hylder, billeder mm.
 • Flytning af inventar, herunder løfteteknik og brug af løfteværktøjer
 • Kundekontakt

Fællesskab:

 • At indgå i sociale sammenhænge og få et selvstændigt og aktivt fritidsliv
 • Udvikling af kompetencer til brug i uddannelses- og/eller beskæftigelsessituationer
 • Øge livskvalitet og mere selvhjulpen i hverdagen

        DSC_0199

Uddannelsens opbygning:

Uddannelsen er modulopdelt og veksler mellem praktisk læring, teori og praktikforløb.
Uddannelsen afsluttes med en kompetencemappe.

Fysisk placering:

Servicepatruljen
Engvej 22
4700 Næstved

Kontakt

For yderligere information om uddannelsen:

Dorte Staun
Afd.leder/Faglig for STU og §103
Tlf: 2421 2405

Allan Husted
Praktikkoordinator/
Virksomhedskonsulent
Tlf. 2652 4705

For optagelse på uddannelsen:

Anne Marie Kappel
Unge og uddannelsesvejleder
Tlf. 2540 4279

Pernille Paulsen
Unge og uddannelsesvejleder
Tlf. 2540 4264

Administration - Fabriksvej 78 4700 Næstved - Tlf. 5588 2130