NSV_1
 

STU Ung

STU Ung arbejder fleksibelt og tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og kompetencer. STU Ung arbejder på at skabe en tryg og overskuelig hverdag for de unge, der samtidig skaber udfordringer til at kunne mestre det voksne liv bedst muligt. Der arbejdes på at have en struktureret hverdag med forudsigelighed, men også med kreativitet og spontane indslag. 

Der lægges stor vægt på fællesskabet ligesom den kollektive forståelse er en del af indsatsområdet.

De unge inddrages i størst muligt omfang i alle problematikker og der er fokus på ligeværd, voksenfølelse og empati.

  • Der arbejdes med både individuelt og kollektivt ansvar
  • Mål/aftaler er et fælles arbejdsredskab i dagligdagen
  • Der arbejdes på, at den unge rustes til at opnå praktiske erfaringer,
    således at man kan klare sig i egen bolig

STU Ung arbejdes ud fra et fast ugentlig skema hvor der bl.a. indgår ture ud af huset, indkøb/madlavning, svømning, motion, socialt samvær, samt mange andre elementer.

Fysisk placering:

Fabriksvej 78
4700 Næstved

Kontakt

For yderligere information om uddannelsen

Dorte Staun
Afd.leder/Faglig for STU og §103
Tlf: 2421 2405

Allan Husted
Praktikkoordinator/
Virksomhedskonsulent
Tfl. 2652 4705

For optagelse på uddannelsen

Anne Marie Kappel
Unge og uddannelsesvejleder
Tfl. 2540 4279

Pernille Paulsen
Unge og uddannelsesvejleder
Tlf. 2540 4264

STU-Ung
Tlf. 5115 7509
Tlf. 5115 7509
Tlf. 2152 5093
Tlf. 2152 5093


 

Administration - Fabriksvej 78 4700 Næstved - Tlf. 5588 2130