NSV_1
 

Rohavegård

 

                                                     

  Rohavegaard 025  Rohavegaard 004

Uddannelse på Rohavegård som Landbrugsmedhjælper.

 General formålet med STU uddannelsen er:

 • Personlig udvikling og mulighed for at deltage aktivt og selvstændigt i samfundslivet
 •  At indgå i sociale sammenhænge og få et selvstændigt og aktivt fritidsliv
 •  Udvikling af kompetencer til brug i uddannelses- og/eller beskæftigelsessituationer
 •  Øget livskvalitet og mere selvhjulpen i hverdagen
 • Formål med STU landbrugsmedhjælperuddannelsen:
 •  At give eleven faglige forudsætninger for at arbejde som landbrugsmedhjælper
 •  At eleven forstå og kan de arbejdsopgaver, der ligger i et arbejde som landbrugsmedhjælper

Uddannelsen er modulopdelt og veksler mellem teori og praktisk læring, uddannelsen afsluttes med at eleven får en kompetencemappe, hvor man kan se elevens udvikling på de forskellige moduler.

Uddannelsens er opdelt i 13 moduler:

Modul 1: Pasning og viden om økologiske husdyr

 •  At eleven introduceres i sikker omgang med dyr
 •  At eleven gennem praktiske øvelser opnår forståelse og
 • kundskaber for fodring og pasning af dyrene
  At eleven erhverver sig viden om dyrenes anatomi

Modul 2: Pasning og viden om økologisk markdrift

 •  At eleven gennem praktiske øvelser opnår forståelse og kundskaber i markdrift.
 •  At eleven opnår kendskab til sædskifte og dyrkning af forskellige afgrøder.
 •  At eleven opnår kendskab til vedligeholdelse af det pågældende redskab.

Modul 3: Brug af traktor og tilhørende redskaber

 •  At eleven gennem praktiske øvelser opnår forståelse og kendskab til brug af traktor. Herunder sikkerhed.
 •  At eleven opnår kendskab til de forskellige traktorredskaber og deres brug
 •  At eleven opnår kendskab til vedligeholdelse af traktor og redskaber

Modul 4: Vedligeholdelse af levende hegn

 •  At eleven gennem praktiske øvelser opnår forståelse og kendskab til beskæring og vedligeholdelse af levende hegn
 •  At eleven lærer brug af beskæresaks og håndsav
 •  At eleven får kendskab og praktisk erfaring i brug af flishugger

Modul 5: Vedligeholdelse af folde

 •  At eleven gennem praktiske øvelser får forståelse for vigtigheden i at der skal være strøm på hegnet og hvordan man opnår det.
 •  At eleven opnår kendskab til brug af strømmåler, trådsamlere og trådstrammer.
 •  At eleven opnår kendskab til vedligeholdelse af vandledninger til drikkevand i foldene.
 •  At eleven opnår kendskab til buskrydning ved og under elhegn.

Modul 6: Vedligeholdelse af bygninger

 •  At eleven gennem praktiske øvelser opnår færdigheder i at, rense tagrender, kalke, male, reparation af murværk og trævæ

Modul 7: Oprydning

 • At eleven gennem praktiske øvelser opnår kendskab til og forståelse for at holde orden og rydde op

Modul 8: Kendskab og sikkerhed i brug af

 • Buskrydder
 •  Brændeflækker
 •  Græsslåmaskine
 •  Kornvalse og kornsnegl

 •  Flishugger
 •  Diverse håndværktøj

Modul 9: Gartneri og væksthus

 •  At eleven får plantekendskab
 •  At eleven opnår færdigheder i såning og plantning
 •  At eleven opnår færdigheder i udtynding, opbinding og vanding af drivhusplanter.
 •  At eleven får kendskab til modning og høst af de forskellige grønsager.
 •  At eleven får kendskab til drivhusets redskaber og deres brug.

Modul 10: Gartneri urtehave

 •  At eleven får plantekendskab
 •  At eleven får kendskab til gødning og jordbearbejdning
 •  At eleven opnår færdigheder i såning, plantning og udtynding
 •  At eleven opnår færdigheder i vanding af planter.
 •  At eleven får kendskab til modning og høst af de forskellige grønsager.
 •  At eleven får kendskab til urtehavens redskaber og deres brug.

Modul 11: Gartneri frugttræer og frugtbuske

 • At eleven får kendskab til beskæring af træer og buske.
 •  At eleven får kendskab til høst af bær og frugt

Modul 12: Salg fra gårdbutik

 • At eleven gennem praktiske og teoretiske øvelser opnår færdigheder i forhold til kundekontakt.
 •  At eleven får forståelse for salg og præsentation af varer.
 •  At eleven får kendskab til afvejning af varer til vejbod.
 •  At eleven får kendskab til håndtering af frostvarer.


Modul 13: Rengøring og hygiejne

 •  At eleven gennem praktiske og teoretiske øvelser får kendskab til rengøring af gårdbutik, kantine og omklædningsrum
 •  At eleven lærer vigtigheden af egen hygiejne i forhold til at arbejde med fødevarer.

 

Følg link til Rohavegård

 

 

Administration - Fabriksvej 78 4700 Næstved - Tlf. 5588 2130