NSV_1
 

Personlig udvikling og kommunukation

 

Formålet med uddannelsen er;
Formålet er på det personlige, sociale, kommunikative og adfærdsmæssige plan, at give eleven et grundlag for at kunne følge andre uddannelsesdele, eller til at indgå i beskæftigelsesmæssige eller fritidsmæssige fællesskaber.
Ruste eleven til at kunne passe på sig selv, sætte grænser og færdes i et samfund, hvor handicappede er genstand for større opmærksomhed.

Uddannelsens indhold:

 • 1. projekt Naturen og naturfænomener
 • 2. projekt Elementerne
 • 3. projekt Drama

Projekterne fornyes hvert halve år.

 • Udvikle kommunikation
  - totalkommunikation
  - billedkommunikation
  - tavler
  - genkendelighed
 • Krop og læring
  - svømning
  - pædagogisk massage
  - bruge kroppen forskelligt terræn
  - bolde
  - helsegynge
 • Udvikle sociale kompetencer
  - musik og rytme
  - arbejde sammen i fællesprojekt
  - arbejde på at respekterer og forstå egne og andres grænser

Uddannelsens opbygning:

Der arbejdes i projekter. Alle projekter indeholder uddannelsens hovedelementer:

 • Kommunikation 
 • Krop og læring
 • Social kompetence

Alle projekter kan følges uafhængigt at, om eleven har fulgt tidligere projekter.
Uddannelsen afsluttes med et kompetencepapir.

Fysisk placering:

Fabriksvej 78
4700 Næstved

Kontakt

For yderligere information om uddannelsen:

Dorte Staun
Afd.leder/Faglig for STU og §103
Tlf: 2421 2405

For optagelse på uddannelsen:

Anne Marie Kappel
Unge og uddannelsesvejleder
Tlf. 2540 4279

Pernille Paulsen
Unge og uddannelsesvejleder
Tlf. 2540 4264

STU - Fabriksvej 78

Tlf. 2545 0282


 

Administration - Fabriksvej 78 4700 Næstved - Tlf. 5588 2130