NSV_1
 

Køkken- og kantinemedhjælper

Formålet med uddannelsen er;

 • at give eleven faglige forudsætninger for at arbejde som køkken- og kantinemedhjælper
 • at eleven forstår og kan udføre de arbejdsopgaver der ligger i et arbejde som køkken- og kantinemedhjælper

Uddannelsens indhold:

 • Regler for at arbejde i et køkken
 • Hygiejne
 • Forberedelse af: morgenmad, Det kolde køkken - smørrebrød mm, Det varme køkken - Dagens ret mm.
 • Bagning
 • Oprydning
 • Opvask
 • Rengøring i køkkenet
 • Service ved salg af mad, herunder kassebetjening
 • Sund/usund kost
 • Varebestilling og lagerstyring
 • Varemodtagelse
 • Håndtering af husholdningsmaskiner
 • Egenkontrol

Uddannelsens opbygning:

Uddannelsen er modulopdelt og veksler mellem praktisk læring, teori og praktikforløb.
Uddannelsen afsluttes med et kompetencepapir.

Fysisk placering på to adresser:

Kantinen                    
Fabriksvej 78            
4700 Næstved       

Køkkenet Marskgården
Marskvej 22
4700 Næstved
  

Kontakt

For yderligere information om uddannelsen:

Dorte Staun
Afd.leder/Faglig for STU og §103
Tlf: 2421 2405

Allan Husted
Praktikkoordinator/
Virksomhedskonsulent
Tlf. 2652 4705

For optagelse på uddannelsen:

Anne Marie Kappel
Unge og uddannelsesvejleder
Tlf. 2540 4279

Pernille Paulsen
Unge og uddannelsesvejleder
Tlf. 2540 4264

Administration - Fabriksvej 78 4700 Næstved - Tlf. 5588 2130