STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Hos NSV Beskæftigelses- og Aktivitetscenter tilbyder vi særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) til unge med særlige behov.


Målgruppe:
Unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke - selv med socialpædagogisk støtte - vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår, kan deltage i en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse af 3 års varighed.

Lovgrundlag:
Lov nr. 564 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Unge med særlige behov har ret til 3 års ungdomsuddannelse, der skal sikre dem personlige, sociale og faglige kompetencer, som kan danne grundlag for et selvstændigt og aktivt voksenliv.

Link: www.retsinformation.dk  -  LOV nr. 564 af 06/06/2007

Formål:

Økonomi:
Der er ingen egenbetaling på uddannelsen
Man får ikke løn under uddannelsen

Vi tilbyder flere forskellige STU uddannelser på Næstved Sociale Virksomhed - Se i indholdsfortegnelsen

Dagstaksten for et STU tilbud er;

Fabriksvej/Engvej:

For Næstved borgere: Kr. 498,76  (365 dage om året)
Fra øvrige kommuner: kr. 519,48 (365 dage om året)

Otterupvej:

For Næstved borgere: Kr. 704,59(365 dage om året)
Fra øvrige kommuner: Kr. 726,10(365 dage om året)