NSV_1
 

STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Hos NSV Beskæftigelses- og Aktivitetscenter tilbyder vi særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) til unge med særlige behov.


Målgruppe:
Unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke - selv med socialpædagogisk støtte - vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår, kan deltage i en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse af 3 års varighed.

Lovgrundlag:
Lov nr. 564 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Unge med særlige behov har ret til 3 års ungdomsuddannelse, der skal sikre dem personlige, sociale og faglige kompetencer, som kan danne grundlag for et selvstændigt og aktivt voksenliv.

Link: www.retsinformation.dk  -  LOV nr. 564 af 06/06/2007

Formål:

  • Personlig udvikling og mulighed for at deltage aktivt og selvstændigt i samfundslivet
  • At indgå i sociale sammenhænge og få et selvstændigt og aktivt fritidsliv
  • Udvikling af kompetencer til brug i uddannelses- og/eller beskæftigelsessituationer
  • Øget livskvalitet og mere selvhjulpen i hverdagen

Økonomi:
Der er ingen egenbetaling på uddannelsen
Man får ikke løn under uddannelsen

Vi tilbyder flere forskellige STU uddannelser på Næstved Sociale Virksomhed - Se i indholdsfortegnelsen

Dagstaksten for et STU tilbud er;

Fabriksvej/Engvej:

For Næstved borgere: Kr. 498,76  (365 dage om året)
Fra øvrige kommuner: kr. 519,48 (365 dage om året)

Otterupvej:

For Næstved borgere: Kr. 704,59(365 dage om året)
Fra øvrige kommuner: Kr. 726,10(365 dage om året)

 

Kontakt

For yderligere information om uddannelserne

Vicecenterleder
Ulf Torstensen
Fabriksvej 78    
Tlf.: 5588 2324/2335 9152

Allan Husted
Praktik/virksomhedskoordinator
Tlf. 2652 4705

For optagelse på uddannelserne

Anne Marie Kappel
Unge og uddannelsesvejleder
Tlf. 2540 4279

Pernille Paulsen
Unge og uddannelsesvejleder
Tlf. 2540 4264

Administration - Fabriksvej 78 4700 Næstved - Tlf. 5588 2130