NSV_1
 

Kerneopgave på NSV

 Kerneopgaven for NSV:

  • NSV tilbyder, et meningsfyldt og indholdsrigt hverdagsliv, for mennesker med særlige
    behov, med fokus på individuel udvikling, kvalitet og nærvær 

Kontakt
 

Centerleder
Morten Dall
Fabriksvej 78
4700 Næstved
Tlf. 5588 2132/2330 5859

Dorte Staun
Afd.leder/Faglig for STU og §103
Tlf. 2421 2405

Hanne Jørgensen
Afd. leder/Personale
Tlf. 5120 1570 

Lis Rasmussen
Afd.leder/Faglig for §103
Tlf: 5588 2324

Administration - Fabriksvej 78 4700 Næstved - Tlf. 5588 2130