NSV_1
 

Ledelsesgrundlag

Vi har borgeren i centrum og skaber sammenhæng

Vi overholder vores budgetter og realiserer beslutninger

Vi sætter retning og kommunikerer tydeligt oh klart

Vi skaber mening i arbejdet med udgangspunkt i kerneopgaven

Kontakt
 

Centerleder
Morten Dall
Jernbanegade 10
4700 Næstved
Tlf. 5588 2132/ 2330 5859

Vicecenterleder
Ulf Torstensen
Fabriksvej 78
Tlf:: 5588 2324/2335 9152

Administration - Fabriksvej 78 4700 Næstved - Tlf. 5588 2130