NSV_1
 

Hvem er NSV

 

Beskæftigelses- og Aktivitetscenter også kaldet NSV - dækker over et større geografisk område, fordelt inden for Næstveds bygrænse. Da man på NSV beskæftiger sig med brugere med forskellige handicap og forskellige brugerprofiler spænder stedet over en varieret vifte af tilbud som beskyttet beskæftigelse, ungdomstilbud, aktivitets – og samværstilbud samt uddannelse til unge med særlige behov og funktionsuddannelsestilbud.

Denne bredde i tilbuddene giver øgede muligheder for, at målrette tilbuddet efter den enkelte borgers ønsker og forudsætninger. Tilbuddene til den enkelte bruger kan sammensættes i en kombination af de forskellige tilbud der ydes på stedet.

Endvidere er der på stedet interne og eksterne praktikker, samt samarbejde med det ordinære arbejdsmarked med henblik på at etablere arbejdspladser på særlige vilkår.

Kontakt
 

Centerleder
Morten Dall
Jernbanegade 10
4700 Næstved
Tlf. 5588 2132/2330 5859

Vicecenterleder
Ulf Torstensen
Fabriksvej 78
Tlf: 5588 2324/2335 9152

Administration - Fabriksvej 78 4700 Næstved - Tlf. 5588 2130