NSV_1
 

Beskyttet Beskæftigelse §103

Ønsker man at få beskæftigelse på NSV kontaktes afdelingslederen for beskæftigelsesområdet.

Der aftales en 14 dags praktik i den ønskede afdeling, hvorefter der besluttes om borgerne kan/vil fortsætte.

Hvis borgerne ønsker at få tilbudt beskæftigelse på NSV efter endt praktik, skal visitator i kommunen kontakes. Borgerne kan først fortsætte når besvillingen er blevet godkendt af visitationen.

Job på NSV aflønnes efter gældende regler.

 Et beskyttet beskæftigelsestilbud er for det meste knyttet til beskyttede værksteder, og sørger for tilbud om beskæftigelse til den gruppe af borgere, der ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, herunder også job med løntilskud. Beskyttet beskæftigelse kan dog også etableres i en privat eller offentlig virksomhed.

Beskyttet beskæftigelse er i særlig grad rettet mod personer, som kan klare produktions- og arbejdsrelaterede opgaver, service, montage- og pakkeopgaver. Filosofien med at tilbyde beskyttet beskæftigelse er, at borgere med nedsat funktionsevne skal yde efter evne samt have mulighed for at tillære nye kompetencer. Dette eventuelt i forbindelse med et individuelt uddannelsesforløb gerne kombineret med kompenserende specialundervisning.

Disse tiltag vil øge muligheden for, at gøre den enkelte bruger mere selvhjulpen i hverdagen og herigennem øge livskvaliteten.

Lovgrundlag:

Lov om Social Service §103:
 ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb til personer med særligt sociale problemer”.

Dagstaksten for et § 103 tilbud er; Kr. 282,- (365 dage om året)

Administration - Fabriksvej 78 4700 Næstved - Tlf. 5588 2130