NSV_1
 

Aktivitetshuset Otterupvej 7-9 og 10

Aktivitetshus Otterupvej 7-9 og 10 er en dagforanstaltning i henhold til Servicelovens § 104 (samværstilbud).

Normeringen er på 91 brugere med mulighed for at vælge hel- eller halvtidspladser.

Vi udfører aktiviteter for og med brugere, der har betydelig og varig nedsat funktionsevne (fysisk, intellektuelt, kommunikationsmæssigt, ældre og ældre med begyndende demens.

Endvidere er der en ungegruppe (Gruppe 7):
Et tilbud for unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, hvor man igennem en struktureret dagligdag sætter fokus på den personlige udvikling. Der arbejdes på at skabe et miljø, hvor der dannes bro mellem barn/ung/voksen. Et bevidst pædagogisk arbejde, der bl.a. skal give den unge redskaber til at se egne muligheder og dermed medvirke til egen dannelse.

Fysiske rammer:

Et sammenbygget etplanshus der er indrettet, så både kørestolsbrugere og dårligt gående kan komme rundt.

Aktivitetstilbuddets formål:

  •  at give en række oplevelser gennem ugen
  •  at man kan vælge aktiviteter selv
  •  at man vedligeholder opnåede færdigheder længst muligt
  •  at man får støtte efter behov
  •  at man kan vælge kreative og musiske aktiviteter
  •  at man har en rar og tryg hverdag med udfordring og højt humør.


Åbningstider:

Alle hverdage fra kl. 8.00 til 15.00.

Aktiviteter:

Blandt andet ler, keramik, tegning/maling, sang og musik, busture, boccia, decoupage, madlavning, bagning, teater, sy, strikke, spil, dekorationer, knytning, fletning, skulpturer i pap og gips m.v., gåture og meget meget mere…….

Kontakt

Aktivitetshus  7-9 og 10
Ulf Torstensen
Fabriksvej 78
Tlf:: 5588 2324/2335 9152

Gruppe 2:
Tlf. 2545 0212

Gruppe 3:
Tlf. 2545 0213

Gruppe 4:
Tlf. 2545 0215


Gruppe 5:
Tlf. 2545 0280


Gruppe 6:
Tlf. 2545 0281

Gruppe 7:
Tlf. 2545 0516

 

  

 

Administration - Fabriksvej 78 4700 Næstved - Tlf. 5588 2130