NSV_1
 

Aktivitetsgruppen Fabriksvej 78

Formål:

  •  at få skabt et ungemiljø med en glidende overgang fra ung til voksen.
  •  at udvikle voksne kompetencer og færdigheder, der gør den unge selvhjulpen i forhold til egen potentiale.
  •  at lærer at udvikle selvtillid og gå på mod, tolerance, respekt og forståelse for sig selv og andre og kunne indgå i sociale relationer.
  •  at få et kendskab til forskellige erhvervsmuligheder gennem arbejdspraktikker.

Når de unge forlader ungegruppen er de bedre orienteret og afklaret om egne erhvervsmuligheder og ønsker.

Hvem er vi:

  • Unge mennesker med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau, der har afsluttet folkeskolen eller efterskole.
  • Vi har 16 pladser

 Ungegruppens fysiske rammer:

2 fællesrum, 1 grupperum, musiklokale, toiletter, kontor, depot, træningskøkken, direkte adgang til kantinen.

Åbningstider:

Mandag-onsdag 8.00 – 15.30
Torsdag 8.00 – 14.00
Fredag 8.00 – 13.30

Aktiviteter i ungegruppen:

Motion, Drama, Svømning, Ture ud af huset, EDB, Emner/kurser, Kreative aktiviteter, Produktion/erhvervs arbejde, Praktik, Lære at gøre rent, Køkken/madlavning, Mad indkøb, Morgensamling, Avislæsning, Skoleundervisning; , - dansk, - orientering.

Vi følger  to årlige programmer; et vinter- og et sommer program.

Kontakt

Ulf Torstensen
Fabriksvej 78
Tlf:: 5588 2324/2335 9152

Aktivitetsgruppen Fabriksvej 78
Tlf: 2545 0394
Tlf. 2545 0393

Administration - Fabriksvej 78 4700 Næstved - Tlf. 5588 2130