NSV_1
 

Aktivitetstilbud §104

Et aktivitets– og samværstilbud er med sigte på opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder og af livsvilkårene, og kan være et alternativ til beskyttet beskæftigelse. Formålet er, at der som udgangspunkt, ikke er tale om egentlig beskæftigelse, eller lønnet arbejde, men at give borgeren mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter og gøremål.

Lovgrundlag:

Lov om Social Service §104:
"Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets– og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene."

Dagstaksten for et § 104 tilbud er; Kr. 333,-  (365 dage om året)


Kontakt

Aktivitetstilbud:

Aktivitetshuset
Otterupvej 7-10

Aktivitetsgruppen
Fabriksvej 78

Vicecenterleder
Ulf Torstensen
Fabriksvej 78
Tlf:: 5588 2324/2335 9152

 

Administration - Fabriksvej 78 4700 Næstved - Tlf. 5588 2130