top_visp
 

Videnscenter for Specialpædagogik - ViSP

ViSP er et kommunikationscenter, der tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til personer med 

  • Vanskeligheder inden for sprog, tale, og stemme 
  • Kognitive vanskeligheder
  • Følgevirkninger efter en erhvervet hjeneskade  
  • Vanskeligheder i forhold til hørelse 
  • Svære læse-/skrive-/regnevanskeligheder 
  • Ordblindhed
  • Behov for IT-baserede kommunikationshjælpemidler mv. 
  • Øvrige svære kommunikative vanskeligheder (ICF grad 3) i forhold til de almene krav de udsættes for i deres daglige liv

ViSP servicerer som udgangspunkt borgere i Næstved, Faxe, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner. De fleste af tilbuddene er omfattet af abonnementsaftaler med disse kommuner, og tilbuddene vil derfor være uden direkte omkostninger for borgere fra disse kommuner.  

Læs mere Om ViSP og ViSPs Ydelser
 

To hænder, hvor den ene giver den anden en kuglepen. Link til henvisningsskema
Henvisningsskema 
 

 Ordblindhed 
Tilmelding til ordblindeundervisning
 

En højrehånd holder et høreapparat. I baggrunden ses en kvinde. Billedet er et link til siden "Sådan får du nye høreapparater". 
Sådan får du
nye høreapparater
 

 Se Høreafdelingens åbningstider 

Gode råd og information om hørelse     

Send selv høreapparater til reparation

Union_Jack About ViSP 

 

Kontakt

Videnscenter for Specialpædagogik
Birkebjergparken
Birkebjerg Allé 3
4700 Næstved

Nykøbing afdeling
Skovboulevarden 1
4800 Nykøbing F.

Telefon      5588 6900
Fax            5588 6940

Hørekonsulenterne
har telefontid

mandag - torsdag
kl. 8.00-9.00

Følg os på Facebook   Facebooks logo

ViSP      Birkebjerg Allé 3      4700 Næstved      Tlf.: 5588 6900      Fax: 5588 6940      visp@naestved.dk       EAN:5798007291679