top_visp
 

Ydelser

Ydelsesoversigt

Tilbuddene i denne ydelsesoversigt har udgangspunkt i en individuel afdækning. Ydelserne vil desuden være struktureret og afpasset efter den enkelte deltagers funktionsniveau, livssituation og leveomstændigheder.

Desuden vil tilbuddene være samarbejdet, koordineret og afpasset efter hvilken støtte, der er til rådighed i miljøet - og hvilken støtte der i øvrigt ydes af andre professionelle.

ViSPs ydelser indenfor områderne:

Hjerneskade og kommunikation    
Læsning og læring  
Kommunikation, IKT og stemme        
Høre   

Se ViSPs kursustilbud under fanen Kurser 
  
 

Hjerneskade og
Kommunikation

Lovgivning
Tilkøb

(lovgivning)
Afasi  Specialuv. for voksne
Kognitive kommunikationsvanskeligheder  Specialuv. for voksne
Tilbud til pårørende til hjerneskadede  Specialuv. for voksne
Dysartri  Specialuv. for voksne
Dysartri ved progredierende
sygdomme
 
Specialuv. for voksne
Arbejdsafklaring af borgere med
erhvervet hjerneskade
 
Specialuv. for voksne LAB-loven
Løbsk tale  Specialuv. for voksne
Strubeløse  Specialuv. for voksne
Stammen  Specialuv. for voksne
Udtalevanskeligheder  Specialuv. for voksne
Stemmevanskeligheder  Specialuv. for voksne
To-sprogede med specifikke
vanskeligheder
 
Specialuv. for voksne
Børn med erhvervet hjerneskade Folkeskoleloven
Serviceloven
Stemmen - et grundkursus 
Stemmen - dit instrument 
Demens - et kursus for
pårørende og frivillige
 
Demens - et kursus for fagpersoner 
At kommunikere med afasiramte 
Samtalegrupper for Afasiramte

 Til top

 
Læsning og læring  


Lovgivning
Tilkøb

(lovgivning)
Kursus
Unge og voksne med
svære læringsmæssige og
kognitive vanskeligheder
 
Specialuv. for voksne  
Ordblindhed  Specialuv. for voksne Folkeskoleloven
LAB-loven
SPS-loven
FVU-loven
Ordblindeundervisning  Statstaxameter
Dyskalkuli / talblindhed  Specialuv. for voksne SPS-loven
Udredning af unge og voksne
med læse-, skrive- og regnevanskeligheder
 
LAB-loven
Folkeskoleloven
 
Kognitive kurser
Vejledning og rådgivning
 
Specialuv. for voksne  
PAS-test og implementering af pædagogiske anbefalinger  Specialuv. for voksne Folkeskoleloven
STU-loven
LAB-loven
Introduktion til IT-rygsækken / startpakken
(for elever/studerende på
ungdomsuddannelser)
 
X

 Til top


Høre

Lovgivning
Tilkøb

(lovgivning)
Kursus
Rådgivning og
undervisning til borgere
med hørevanskeligheder
 
Specialuv. for voksne
Serviceloven
 
Afprøvning af
høretekniske
hjælpemidler
  
Serviceloven LAB-loven
Folkeskoleloven
Efterkontrol af
høreapparat
 
Specialuv. for voksne
Serviceloven
 
Specialkonsulent for
hørehæmmede
 
Specialuv. for voksne
Serviceloven
LAB-loven
Tegnstøttet
kommunikation
 
Specialuv. for voksne
Tilbud til borgere med
Menière
 
Specialuv. for voksne
Tilbud til borgere med
tinnitus
 
Specialuv. for voksne
(CI)
Cochlear Implanterede
 
Specialuv. for voksne Folkeskoleloven
Kursustilbud  X

Til top 


IKT

Lovgivning
Tilkøb

(lovgivning)
Kursus
Kognitive hjælpemidler til børn  Serviceloven Folkeskoleloven  
Kognitive hjælpemidler til voksne  Specialuv. for voksne
Serviceloven
Kommunikationhjælpemidler
- børn
IKT-hjælpemidler
 
Vejl. om
specialpædagogisk
bistand til småbørn

Folkeskoleloven
 
Kommunikationshjælpemidler
- voksne
IKT-hjælpemidler
 
Specialuv. for voksne
Serviceloven
 Jobbevarende hjælpemidler
Jobbevarende hjælpemidler  Specialuv. for voksne LAB-loven
Kursusundervisning vedr. anvendelse af IKT  X

  Til top

 

Yderligere information

 

ViSP      Birkebjerg Allé 3      4700 Næstved      Tlf.: 5588 6900     Send digital post (kræver NemID)       EAN:5798007291679