top_visp
 

Læsning og læring

 Und_nakskov

Afdelingen henvender sig til borgere med vanskeligheder i forhold til

  • Opmærksomhed, hukommelse, struktur
  • Specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder, herunder ordblindhed/dysleksi og talblindhed/dyskalkuli
  • Kommunikation

SFV-teamet udreder og underviser borgere med kognitive funktionsvanskeligheder, evt. i kombination med indlæringsvanskeligheder.
Teamet varetager også vejledning og rådgivning til uddannelsessteder, netværk, arbejdsgiver mv. i forhold til borgerens resurser og vanskeligheder.


Ordblindeundervisning

ViSP tilbyder ordblindeundervisning efter driftsoverenskomst med VUC Storstrøm.

Undervisningen kan gives som eneste tilbud til borgeren – eller i sammenhæng med et tilbud om specialundervisning for voksne. Undervisningen kan tilbydes i samarbejde med tilbud fra Jobcentre, produktionsskoler, sociale virksomheder, uddannelsesinstitutioner mv.

Der kan tilbydes hensyntagende ordblindematematik samt ordblindeengelsk i tilknytning til ordblindeundervisningen.

ViSP tester for ordblindhed i forbindelse med ansøgning om jobbevarende hjælpemidler.

 

Kontakt

Helle_Djuraas

Afdelingsleder Helle Djuraas
Tlf. 3062 4006

ViSP      Birkebjerg Allé 3      4700 Næstved      Tlf.: 5588 6900     Send digital post (kræver NemID)       EAN:5798007291679