top_visp
 

Kommunikation, ikt og stemme

IKT-teamet udreder borgere med behov for personlige kommunikationshjælpemidler og kognitive hjælpemidler samt skriver anbefalinger til de bevilgende kommuner. Teamet giver instruktion og underviser i - samt giver råd og vejledning om - brugen af hjælpemidlerne.

Kompenserende IKT-hjælpemidler

IKT-teamet udbyder vejledning, rådgivning og kurser i brug af teknologiske løsninger som f.eks.:

 • Computerprogrammer til alternativ kommunikation
 • Smartphone og tablet løsninger til kommunikation
 • Talegenkendelse
 • Talemaskine
 • Lightwriter
 • Læse/skrivestøttende programmer/apps
 • Alternativt betjeningsudstyr
 • Programmer til struktur, overblik og hukommelsesstøtte


IKT-teamet udbyder også kurser i brug af ikke teknologibaserede hjælpemidler

 • Podd bøger
 • Staveplader
 • Personlige kommunikationsbøger og -tavler

Stemme-teamet tilbyder stemmeundervisning, rådgivning og vejledning til voksne, som har stemmevanskeligheder.
Undervisningen har til formål at mindske stemmegenerne og gøre stemmen så funktionsdygtig som muligt.

Stemmeundervisning, rådgivning og vejledning kan omhandle:

 • Stemmevanskeligheder efter fx hals- og luftvejssygdomme, cancer, operation, strålebehandling i halsområdet
 • Stammen
 • Artikulationsvanskeligheder fx læsp, læbe/ganeopererede, mundhuleopererede efter cancer

Henvendelser vedrørende stemmevanskeligheder skal altid ske via henvisning fra øre-næse-hals læge. Dette er vigtigt for at udelukke evt. sygdomme på stemmebåndene eller andre lidelser der kræver medicinsk eller kirurgisk behandling.

  

 

Ketty

Afdelingsleder Ketty Gjellerup
Tlf. 4028 4711

ViSP      Birkebjerg Allé 3      4700 Næstved      Tlf.: 5588 6900     Send digital post (kræver NemID)       EAN:5798007291679