top_visp
 

Nyt på ViSP - virtuel undervisning

1. september 2016

NYT på ViSP – Virtuelt undervisning

De næste tre måneder på ViSP har vi igangsat et pilotprojekt, hvor vi supplerer den eksisterende specialundervisning med et virtuelt undervisningsforløb, hvor det vil være muligt at forbedre sine kommunikative kompetencer. ViSP ATA (Ansigt Til Ansigt) er et LMS (Learning Management system) til brug for undervisning på Internettet. På ViSP ATA portalen kan deltageren arbejde med individuelt tilrettelagte opgaver og hermed arbejde hen imod de mål, som er opsat sammen med underviseren for den virtuelle undervisning.
Derudover kan deltageren deltage i forskellige debatforum, hvor deltagerne i dialog med ligestillede og fagpersoner træner egne kommunikative kompetencer og holder sig orienteret i forhold til det omgivende samfund

Hvad kan virtuel undervisning give dig?

  • Tid til eftertanke og mulighed for at du kan gå til/fra opgaven, når det passer dig
  • Større fleksibilitet ved at du får mulighed for at træne på tidspunkter, hvor du er mest frisk og/eller har tid. Dette betyder at du kan planlægge og koordinere dine aktiviteter selv og dermed opnå et aktivt hverdagsliv
  • I et supplerende forløb på ViSP ATA kan du intensivere din undervisning/træning, da den giver dig endnu bedre mulighed for selvtræning af opgaver, som din underviser har lagt ind på portalen
  • ViSP ATA giver dig mulighed for at udtrykke dig ved hjælp af billede, lyd, video, tekst mv., så det er muligt at kommunikere både mundtligt og skriftligt på trods af tale-, læse- og/eller skrivevanskeligheder
  • Et virtuelt fællesskab med mulighed for samhørighed med
    andre ligestillede for derved at skabe relationer

Følg pilotprojektet på Facebook og her på hjemmesiden

ViSP      Birkebjerg Allé 3      4700 Næstved      Tlf.: 5588 6900     Send digital post (kræver NemID)       EAN:5798007291679