top_visp
 

Kurser 2017

ViSPs kursusoversigt for 2017

ViSP udbyder kurser, hvor datoen for kursets afvikling er fastlagt, og kurser hvor dato og omfang aftales.
På de enkelte kursusbeskrivelser er angivet en kontaktperson. Kontaktpersonen vil kunne give vejledning og rådgivning samt træffe aftaler om kurser, der er tilpasset behov og ønsker.

Tilmelding
Tilmelding til kurserne kan ske ved at udfylde denne formular og sende den via digital post eller med  brevpost til Videnscenter for Specialpædagogik, Birkebjerg Allé 3, 4700 Næstved. 
HUSK - ved tilmelding skal altid oplyses EAN-nummer af hensyn til fakturering.

 

MODAK-kurser - august 2017

MODAK (MODalitets-AKtivering) er et intensivt tysk undervisningsprogram, der ved inddragelse af alle fire modaliteter LÆSE-SKRIVE-TALE-FORSTÅ opnår en forøgelse af de elektriske impulsaktiviteter i hjernen.
Undervisningsprogrammet kan anvendes til alle sværhedsgrader og former for afasi. 
Læs MODAK-kursusopslaget her

MODAK brush-up - august 2017

Brush-up kursus for deltagere fra tidligere års MODAK-kursus på ViSP.
Læs MODAK brush-up opslaget her  
             

Hent bestillingsblanket til MODAK bog og billedmateriale            

 

 

Hørelse - høreomsorg

Kurset er målrettet høreomsorgsassistenter, som er frontpersonale i kommunens høreomsorg.
Der er i øjeblikket ikke planlagt datoer for kurset.

Høreinformation til plejepersonale

Medarbejdere fra ViSP’s høreafdeling tilbyder at komme ud til plejepersonale på ældrecentre, sundhedscentre, plejehjem, ældreboliger og andre steder, hvor de informerer om sidste nyt fra høreområdet. 
Der er i øjeblikket ikke planlagt datoer for kurset. 

Tinnitus

ViSP holder informationsaften i Næstved om Tinnitus, Ménière og lydfølsomhed 
 

Børn med høretab

Kurset giver deltagerne indsigt i tekniske, pædagogiske og fysiske forhold vedrørende børn med høretab. 
Der er i øjeblikket ikke planlagt datoer for kurset.  

 

                                                                                                                                                                                                           

   

 

Yderligere information
 

HUSK - ved tilmelding skal altid oplyses EAN-nummer af hensyn til fakturering.

Formular til kursustilmelding

 

ViSP      Birkebjerg Allé 3      4700 Næstved      Tlf.: 5588 6900     Send digital post (kræver NemID)       EAN:5798007291679