Sundhedstelefon3
 

Baggrund

Sundhedsplejersketelefonen i Region Sjælland blev etablereret december 2007, som en sundhedsaftale med alle kommuner i Regionen. Tidligere var ordningen etableret i Storstrøms Amt.

I 2010 kom Bornholms kommune med i ordningen.

Formålet er at give børnefamilierne mulighed for at hente  vejledning på tidspunkter, hvor egen sundhedsplejerske holder fri. Samtidig er ordningen med til at hindre for mange genindlæggelser på grund af tidlig udskrivelse fra barselsgangen.

Ordningen ledes af koordinator i samarbejde med ledende sundhedsplejerske i Næstved Kommune.

Sundhedsplejersketelefonen er administrativt forankret i Næstved Kommune.

COLOURBOX3_450X450

Log ind
Yderligere information fås hos: Koordinator og sundhedsplejerske Gitte Lund på gilun@naestved.dk

Visitkort kan fås hos Næstved Kommune, Sundhedsplejen - Telefon: 5588 3160