Principper for kommunikation med pressen

Byrådet har vedtaget 7 principper, som er grundlaget, når vi kommunikerer med pressen og samtidig skal respektere tavshedspligten.

Det kan ofte være en udfordring at kommunikere med pressen, fordi vi har tavshedspligt, når sagerne indeholder personfølsomme oplysninger. Derfor har Byrådet vedtaget 7 principper for kommunikation med pressen.

7 principper

  1. Vi udtaler os gerne generelt om, hvordan vi betjener borgere og de resultater, vi opnår.
  2. Vi anvender brugertilfredshedsundersøgelser proaktivt til at fortælle om vores borgerbetjening og resultater.
  3. Vi vedstår, når noget ikke er, som det burde være.
  4. Vi undersøger sagen, inden vi udtaler os.
  5. Vi ”gemmer os” ikke bag tavshedspligten m.v., men respekterer selvfølgelig, at vi ikke bare kan videregive fortrolige personoplysninger til pressen.
  6. Vi er klar til at udtale os om borgerens fortrolige forhold, hvis borgeren udtrykkeligt ønsker det, og det ikke vil skade borgeren eller andre.
  7. Vi overlader det til borgeren selv at udlevere dokumenter, borgeren ønsker pressen skal have kendskab til.
 

Samtykke fra borger til Næstved Kommune

Næstved Kommune må som udgangspunkt ikke udtale sig om fortrolige personoplysninger. Borgeren har dog i nogle tilfælde mulighed for at underskrive en samtykkeerklæring, der giver kommunen mulighed for at udtale sig om borgerens forhold.

Samtykkeerklæring

Erklæringen udfyldes, underskrives og sendes via Digital Post til det relevante fagcenter.
Hvis borgeren ikke har Digital Post, kan erklæringen sendes med posten til Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

 

Baggrund

Økonomiudvalget har ønsket, at Næstved Kommune kan være mere proaktiv i pressesager, og at vi kommunikerer aktivt og udadvendt - samtidig med at vi respekterer tavshedspligten.
De 7 principper er vedtaget af Byrådet den 20. september 2016, og du kan læse mere om dem i byrådssag nr. 146/20.09.2016

Kontakt

Center for Politik og Udvikling, Kommunikation
Telefon: 5588 5050
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019