Ændringer af tømningsordning

11. oktober 2018

Næstved Kommune har en brugerfinansieret ordning for tømning af bundfældnings- og samletanke, som NK Spildevand A/S driver. Regulativet for ordningen er blevet revideret og vedtaget af byrådet d. 9/10/2018. 

Regulativet har følgende ændringer:

Samletanke tages ud af regulativet og ejer skal derfor selv rekvirere tømninger

Alle bundfældningstanke tømmes hvert 4 år med slamsuger, for at få bundsuget tanken for sten og grus

Grundejere, der har vanskelige adgangsforhold, har mulighed for at kontakte NK Spildevand A/S og lave en midlertidig eller permanent individuel aftale om, hvilket type køretøj, der skal anvendes ved tømningen, og om tanken ønskes tømt på et bestemt tidspunkt af året

Reglerne for afmelding fra ordningen er skærpet i forhold til det nuværende regulativ. Det betyder, at ejer kun kan få en afmelding for 1 år ad gangen

Hvis en ejendom er ubeboelig eller revet ned, så kan bundfældningstanken helt afmeldes tømningsordningen

Taksterne fastsættes fremadrettet for tømning af bundfældningstanke på 3 m3 og en udgiftssvarende tillægspris pr. m3 ud over de 3 m3

Tanke til renseanlæg over 30 PE (1 PE = den daglige spildevandsforurening fra 1 person) er taget helt ud af regulativet, fordi tømning reguleres via udledningstilladelser

Regulativet træder i kraft 1. januar 2019.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 11. oktober 2018