Kulturmiljøer som løftestang for udvikling

20. november 2018

Invitation til afslutningsarrangement - Næstved som Kulturarvskommune 2015-2018.

Kirkeplads

Slots- og Kulturstyrelsen udpegede i 2015 Næstved til Kulturarvskommune 2015-2018. Nu er det tid til at markere afslutningen. Det gør vi i Musikstalden på Grønnegades Kaserne tirsdag den 27. november kl. 16-17.30

Program

 • Velkomst ved formand for Plan- og Erhvervsudvalget Daniel Lillerøi
 • Om kulturmiljøer og deres potentialer ved arkitekt og byplanlægger Søren Ganer, BARK Rådgivning A/S
 • Om at drive erhverv i et kulturmiljø ved daglig leder Dorthe Koch-Jensen, Vinhuset
 • Om at drive social virksomhed i et kulturmiljø ved stedfortræder Niels Vinter Larsen, Askov Møllehus
 • Afrunding og spørgsmål

Kom og hør om Næstved som Kulturarvskommune og potentialerne i vores kulturmiljøer
som løftestang for udvikling.
Det er ikke nødvendigt med tilmelding til arrangementet.
Alle er velkomne!

Næstved som Kulturarvskommune

Næstved er en kommune, der er beriget med rigtig meget kulturarv og rigtigt mange kulturmiljøer. Vi har i Næstved benyttet udpegningen til kulturarvskommune til at sætte fokus på, hvordan eksisterende kulturmiljøer kan bruges som løftestang for udvikling og på den måde indgå som en del af fremtidssikringen af kommunens byer og landdistrikter.

Bevaring af kulturmiljøerne har indtil nu ofte været et mål i sig selv frem for et middel til at opnå andre mål. Nu vil vi gerne have kulturmiljøerne i spil, så de kan være med til at skabe værdi i forhold til oplevelser, fritid, turisme, bosætning og erhverv.
I 2010 udgav Næstved Kommune i samarbejde med Næstved Museum en bog med præsentationer af 100 kulturmiljøer i Næstved Kommune. Denne bog har været omdrejningspunkt for Næstved Kommunes fokus og aktiviteter som kulturarvskommune.

Udpegningen som Kulturarvskommune har blandt andet resulteret i:

 • En præsentation af projektet for interesserede borgere med efterfølgende guidede byvandringer i Næstved by til en række af byens kulturmiljøer
 • Afprøvning af metode til vurdering af et kulturmiljøs potentialer for at påvirke udvikling inden for blandt andet turisme, bosætning og erhverv (SAK screening)
 • To kataloger med vurdering af potentialer for hhv. Karrebmindeområdet og Sct. Peders Kirkeplads udarbejdet af råd-
  givningsvirksomheden BARK.
 • En fremstilling af hiphopkultur i kulturmiljøet Maglemølle ved JB10, Rasmus Laumann

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 20. november 2018