Stor messe om Åben Skole

14. maj 2018

Næsten 200 lærere og lokale aktører mødes onsdag for at finde nye aktiviteter, der integrerer lokalsamfundet i skolernes undervisning. Åben Skole Messe foregår i Kildemarkshallen 16. maj kl. 15-17, og udover skolerne deltager samarbejdspartnere fra 30 forskellige foreninger, naturskolerne, kulturinstitutionerne, ungdomsuddannelser og flere centre i Næstved Kommune, der alle har tilbud til skolerne om at komme ud i alternative undervisningsforløb.

På messen kan skolernes folk møde folk fra lokalområdet, der gerne vil stille sig selv og det de brænder for til rådighed for skolen. Det giver aha-oplevelser, nye kontakter og ideer til et spændende næste skoleår.
Det handler især om, at undervisningen for alle børn i Næstved Kommune skal være varierende, motiverende og spændende. Derfor skal nogle dage foregå i et praksisnært miljø i andre læringsmiljøer eller med gæster inde på skolen.

Fakta om dagen

  • Børne - og Kulturdirektør Hanne Dollerup byder velkommen
  • Over 100 lærerne, pædagoger og ledere er tilmeldt
  • 35 eksterne samarbejdspartnere fra foreninger, ungdomsuddannelser, kulturinstitutioner, naturskoler og andre undervisningstilbud har meldt sin ankomst med stande til messen. De repræsenterer de fire områder Natur, Bevægelse, Kultur og Erhverv.
  • Produktionsskolen står for forplejningen og tager stemningsbilleder i løbet af dagen
  • Åben Skole Messen er i år arrangeret af Center for Dagtilbud og Skole

Se programmet her.

Hvad er Åben Skole?

Åben skole foregår ved, at man inddrager nye læringsrum - fx skolegården, naturen, idrætshallen, museer. På den måde er Åben Skole med til at motivere og inspirere elever og lærere samt skabe nye læringsmiljøer, nye måder at tænke og udøve undervisningen på - og et stærkt supplement til den gode undervisning.
Mange lærere gør det allerede - men der er et stort ønske om at gøre det både lettere, billigere og mere tilgængeligt. Derfor er det vigtigt at fortsætte den videndeling og erfaringsudveksling, der allerede er i gang.

Der er endvidere bevilget midler til Åben Skole forløb og hjælp til transport fra Børneudvalget og Kulturudvalget.

Læs mere om Åben Skoles undervisningstilbud på Skoletjenesten.

 

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole
Telefon: 5588 3070
Sidst opdateret den 14. maj 2018