Hvem kender et hus med arkitektur-factor?

11. juli 2018

Næstved Kommune spørger nu borgerne om hjælp til at finde og indstille bygninger og anlæg, som udmærker sig ved at have arkitektonisk kvalitet. Til oktober vil kommunen uddele i alt fire priser for at sætte fokus på god arkitektur. Priserne vil fremover blive uddelt hvert år.

Arkitektur
Mulig kandidat til en arkitekturpris? I Østergade, Næstved, er for nylig opført en ny etageejendom, der med detaljering i murværket og et fint valg af gode materialer forsøger at tilpasse sig resten af området.

Cykler du nogle gange forbi et smukt hus, der falder naturligt ind i omgivelserne? Har din nabo lavet en helt genial tilbygning, der passer perfekt til det eksisterende? Eller kender du et gammelt restaureret hus, der fremstår særligt smukt ved at respektere sin historie og det gode håndværk? Så er det nu, man kan indstille et byggeri til Næstved Kommunes nye arkitektur- og bygningsbevaringspris.

Næstved Kommunes Plan- og Erhvervsudvalg har nemlig besluttet, at der skal sættes fokus på moderne byggeri, anlæg af høj arkitektonisk kvalitet eller på anden måde spændende bygninger, som er værd at bevare. Derfor vil udvalget hvert år uddele fire priser:

  • To arkitekturpriser - én til en om- eller nybygget bygning i Næstved by og én til om- eller nybygget bygning i den resterende del af kommune.
  • To bevaringspriser - én til en bygning i Næstved by og én til en bygning i den resterende del af kommunen.

Ved at fremhæve spændende byggerier i kommunen, skal præmieringen hylde de borgere, der har prioriteret kvalitet og kreativitet i deres boliger. Det er vigtigt at bevare og understøtte de eksisterende unikke by- og bygningsmæssige kvaliteter, der er i f.eks. Næstved Bymidte, Karrebæksminde og Snesere, når der bygges nyt, bygges til og restaureres. Disse kvaliteter er med til at sikre, at kommunen også i fremtiden er attraktiv at besøge og flytte til.

Med prisen håber Daniel Lillerøi, formand for Plan- og Erhvervsudvalget, at kommunen kan inspirere til kommende byggeprojekter og sætte øget fokus på bevaring af bygninger.

- I Næstved Kommune har vi enestående arkitektur af både ældre og nyere dato. Det er kvaliteter, vi gerne vil værne om og styrke. Med Arkitekturprisen og Bygningsbevaringsprisen, vil vi gerne skabe mere opmærksomhed omkring god arkitektur, og ikke mindst inspirere og motivere kommende bygherrer, fortæller Daniel Lillerøi.

Arkitekturpriserne gives til enten nybyggeri, bygninger, der er er blevet istandsat, eller har fået en ombygning eller en tilbygning eller til et by- og landskabsrum. Bygningsbevaringspriserne gives til bygninger, der er blevet restaureret, og som enten er fredede, bevaringsværdige bygninger eller opført før 1950.

Alle kan indstille

Alle kommunens borgere, foreninger og virksomheder kan indstille bygninger og anlæg til priserne. Man er velkommen til at indstille sin egen bolig, eller bare noget man har set.

Det kan også være et anlæg, som bidrager til at gøre et sted mere spændende at besøge ved at forskønne stedet samt skabe en behagelig og tryg ramme. Eller det kan være boligen, hvor der enten er en klar arkitektonisk hovedidé, som er istandsat efter traditionelle håndværksmetoder og derfor fremstår, som den oprindeligt har gjort, eller som med sit lysindfald, farver og materialer skaber behagelige rum at være i.

Det er nogle af disse overvejelser, som dommerkomiteen vil gøre sig, når de til Arkitekturens Internationale Dag skal kåre fire vindere. Arkitekturens Internationale Dag er en international dag med fokus på arkitektur, der afholdes den 1. oktober hvert år. Præmieringen vil finde sted på denne dag ved en reception med deltagelse af ejere og arkitekter til kandidater til priserne, forslagsstillere, kommunens arkitekter, borgere og presse. Dommerkomiteen består i øvrigt bl.a. af politikere og lokale arkitekter.
gningsbevaringspriserne gives til bygninger der er blevet restaureret og som enten er fredede, bevaringsværdige bygninger eller opført før 1950.

Det er en betingelse, at det foreslåede projekt er udført i Næstved Kommune og er afsluttet inden for perioden 1. juli 2016 til 1. august 2018. Læs mere om kriterierne for præmieringen, samt hvordan man kan indstille på www.naestved.dk/arkitekturpris - Du kan også skrive direkte til kommunen på  eller på kommunens Facebook-side.

Foruden en eksakt adresse må man meget gerne sende et billede af bygningen eller anlægget samt skrive et par linjer med begrundelse for indstillingen.

Kommunen skal have indstillingen senest den 10. august 2018.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 11. juli 2018