Ekspropriation til erhvervelse af rettigheder til etablering af hovedkloakledning over to private ejendomme ved Vordingborgvej i Næstved

26. september 2019

Byrådet for Næstved Kommune påtænker at ekspropriere ret til at etablere en hovedkloakledning over ejendommene Vordingborgvej 301 og 301A, 4700 Næstved (hhv. matr.nr. 11b og 11hk Stenstrup By, Rønnebæk).  

 

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af rettigheder. Ekspropriationen sker med hjemmel i § 58 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 681 af 02.07.2019), og gennemføres i overensstemmelse med procedurereglerne i §§ 100 og 101 i vejloven (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv.), jf. miljøbeskyttelseslovens § 60.

 

Åstedsforretningen afholdes mandag den 28. oktober 2019 på følgende ejendomme:

 

Kl. 10.00 på ejendommen Vordingborgvej 301A, 4700 Næstved.

 

Kl. 10.30 på ejendommen Vordingborgvej 301, 4700 Næstved.

 

Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejeren og eventuelle brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

 

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejere af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

 

Arealfortegnelse, kortmateriale m.v. kan ses på Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved i tidsrummet fra den 30. september 2019 til den 28. oktober 2019.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Næstved Kommune, Birgitte Jensen – mail birje@naestved.dk samt telefon 5588 6152.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 26. september 2019