Ingen miljøvurdering af solcelleanlæg

27. september 2019

Etablering af solcelleanlæg ved Blangslev og Fårup kræver ikke miljøvurdering

Næstved Kommune har modtaget ansøgning om etablering af solcelleanlæg ved Blangslev og Fårup på dele af matriklerne 22o, 23b og 24a, Hammer samt del af 1b Fårup By, Hammer. Solcelleanlægget etableres efter lokalplan 93. Der er i ansøgningen redegjort for anlæggets eventuelle andre påvirkninger af miljøet (også i anlægsfasen), så Næstved Kommune vurderer, at påvirkningerne af miljøet ikke er væsentlige. Anlægget kræver derfor ikke miljøvurdering.

Læs afgørelsen

(Se klagevejledning i afgørelsen).

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 27. september 2019