Ingen miljøvurdering på Bakkemosevej 10a

27. september 2019

Etablering af ansøgt minivådområde på Bakkemosevej 10a, 4700 Næstved kræver ikke miljøvurdering (VVM)

Næstved Kommune har modtaget anmeldelse af minivådområde på Bakkemosevej 10a, 4700 Næstved. Anlægget skal bidrage til at begrænse udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet nedstrøms herunder Karrebæk Fjord. Næstved Kommune har vurderet, at anlægget ikke kræver miljøvurdering.

Læs afgørelsen

(Se klagevejledning i afgørelsen).

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 27. september 2019