Indkaldelse af ideer og synspunkter til miljøkonsekvensrapport for Lungshave og Enø i forbindelse med kystbeskyttelsessag.

16. september 2019

Idéfase for miljøvurdering for kystbeskyttelse for Lungshave og Enø

Næstved Kommune har igangsat en kystbeskyttelsessag efter kystbeskyttelseslovens kapitel 1 a, hvor størstedelen af ejendommene i Lungshave og Enø skal beskyttes. I den forbindelse skal der foretages kystbeskyttelse på ca. 4 km kyststrækning på Lungshave og Enø. I forbindelse med projektet skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, hvortil der med denne høring foretages de indledende skridt.

Du kan læse ideoplægget HER

2 ugers høring
Ideoplægget er fremlagt til høring fra den 16. september 2019 til den 2. oktober 2019.

Hvis du har ideer og synspunkter, kan de sendes på e-mail til blivhoert@naestved.dk eller med post til Næstved Kommune, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved inden den 2. oktober 2019. Alle høringssvar skal være mærket med ”Kystbeskyttelse – Lungshave og Enø”.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 16. september 2019