Ingen miljøvurdering på Myrupvej 20a

12. september 2019

Afgørelse om at kommunen ikke skal udføre en miljøvurdering af skovrejsningsprojekt på adressen Myrupvej 20a, 4700 Næstved.

Næstved kommune har modtaget anmeldelse om skovrejsning på Myrupvej 20 A, 4700 Næstved. Kommunen har vurderet, at der ikke er pligt til at foretage miljøvurdering (VVM) på den ansøgte skovrejsning.

Læs afgørelsen

(Se klagevejledning i afgørelsen.)

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 12. september 2019