Landzonetilladelse - Pøllegårdsvej 10, Tybjerglillevej 36 og Assendrupvej 6

29. oktober 2019

Næstved Kommune har i uge 44/2019 givet landzonetilladelse på Pøllegårdsvej 10, Tybjerglillevej 36 og Assendrupvej 6

Landzonetilladelse til etablering af et 65 m. x 30 m. befæstet areal til ridebane og parkeringsplads på matr. nr. 1c, Kagstrup By, Skelby, beliggende Pøllegårdsvej 10, 4160 Herlufmagle.

Læs afgørelsen

Landzonetilladelse til etablering af 600 m2 vandhul  på matr. nr. 23a, Spragelse By, Herlufmagle, beliggende Tybjerglillevej 36, 4160 Herlufmagle.

Læs afgørelsen

Landzonetilladelse til 88 m2 kombineret udhus og carport på matr. nr. 1g, Assendrup Hgd., Aversi, beliggende Assendrupvej 6, 4160 Herlufmagle.

Læs afgørelsen

Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 26. november 2019.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6080 eller på mail:

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 29. oktober 2019