By- og boligkvarter ved Stenlængegård: Høringsfrist bliver rykket

28. oktober 2019

Næstved Byråd godkendte den 8 oktober 2019, at forslag til rammelokalplan nr. 083, lokalplan 083.1 og forslag til kommuneplan nr. 12 for et by- og boligkvarter ved Stenlængegård sendes i høring, og at der holdes borgermøde i november måned.

Da administrationen efter normal praksis inden høring skulle indtaste lokalplanforslaget i det centrale planregister, kunne det imidlertid ikke lade sig gøre. Det har vist sig at bero på en uoverensstemmelse mellem tekst og tegningsbilag, som fik konsekvenser for nogle grundstørrelser.

Vandkunsten, der er arkitekt på opgaven og Center for Plan og Miljø samarbejder nu om at tilpasse det samlede materiale. Når vi modtager de tilrettede tegningsbilag fra Vandkunsten, vil sagen på ny blive forelagt såvel Plan og Erhvervsudvalget som byrådet, ligesom høringsfristen og borgermødet den 7. november 2019 bliver rykket.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 28. oktober 2019