Høring vedr. omorganisering af folkeskolerne

5. oktober 2018

Forslag til ændring af skolestrukturen for folkeskoler i Næstved Kommune.

Hermed sendes forslagene til omorganisering af folkeskolerne i høring i 8 uger fra den 1. oktober 2018.

Af høringsmaterialet fremgår det, at processen vedrørende omorganiseringen af skolerne har ført til, at der foreslås en række ændringer for fire af de seks skoler. Ændringerne angår Ellebækskolen, Holmegaardskolen, Kobberbakkeskolen og Lille Næstved Skole.

Hent forslag til omorganisering af skolerne i Næstved Kommune her.

Høringssvar sendes til senest den 25. november 2018 kl. 12.00.

Høringen er stilet til Skolebestyrelser, Virksomheds-MED, område-MED, skolernes elevråd, DLF, BUPL, FOA, Skolelederforeningen, Handicaprådet, lokalråd samt andre med interesse i skolestrukturen i Næstved Kommune.

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole
Telefon: 5588 3070
Sidst opdateret den 5. oktober 2018