Rørlægning af vandløb

27. november 2018

Næstved Kommune har modtaget et forslag om rørlægning af en ca. 200 m lang privat vandløbsstrækning

Den nuværende grøft, som blev åbnet i 2016, skrider sammen og står fuld af vand hele efteråret og vinteren, så markerne ikke kan afvandes. Derfor ønskes grøften genrørlagt.
Du kan læse nærmere om projektet her:

Høringsudkast til tilladelse til rørlægning af vandløb, Lund Møllevej 15, 4700 Næstved

Hvis du har nogle kommentarer eller indsigelser til projektet, skal du sende dem, så vi har modtaget dem senest den 2. januar 2019. Du skal sende dem til eller Center for Plan og Miljø, Team Vand og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

Hvis du har spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte Team Vand og Natur på tlf. 5588 6190.

Sidst opdateret den 27. november 2018