Borgermøde om nye vand- og svømmefaciliteter

12. marts 2019

Kultur- og Demokratiudvalget inviterer til borgermøde og til en dialog om de foreløbige overvejelser om, hvad det er for et anlæg, der skal bygges, og hvor det er muligt, at det skal bygges. Mødet foregår onsdag den 13. marts kl. 19.00-21.00 i mødelokale 2, Rådmandshaven 20 i Næstved. Alle er velkomne. Kom og vær med til at give dine input til de kommende politiske drøftelser og beslutninger.

PROGRAM

Kl. 19.00 Velkommen v/ Linda Frederiksen

Kl. 19.10 Kort orientering om budgettet, de overordnede målsætninger og tidsplanen for projektet v/ Hanne Dollerup

Kl. 19.20 De foreløbige overvejelser om hvad, der skal bygges v/ Linda Frederiksen Input til medlemmer af Kultur- og Demokratiudvalget (foregår i mindre grupper)

Kl. 19.50 De foreløbige overvejelser om hvor, der skal bygges v/ Linda Frederiksen Input til medlemmer af Kultur- og Demokratiudvalget (foregår i mindre grupper)

Kl. 20.10 Pause

Kl. 20.20 Kultur- og Demokratiudvalgets opsamling på, hvad har "vi" hørt i dag

Kl. 20.40 Spørgsmål, kommentarer, mv. fra mødedeltagerne til politikerne

Kl. 20.55 Afrunding og tak for i dag v/ Linda Frederiksen og Hanne Dollerup

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 4000
Sidst opdateret den 12. marts 2019