Midlertidigt oplag af skærver på Skullerupvej 25 i Glumsø

25. marts 2019

Banedanmark har fået midlertidig tilladelse til at opbevare 18.500 m3 skærver og bagharp på Banedanmarks jernbaneprojekt på arbejdsarealet på matr.nr. 49aq Glumsø By, Glumsø.

Næstved Kommune har på detaljerede vilkår givet en midlertidig tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til Banedamark. Tilladelsen indeholder bl.a. vilkår, som skal beskytte jord og grundvand. Afgørelsen kan læses her.

Offentliggørelse og ikrafttrædelse af denne tilladelse
Afgørelsen offentliggøres den 25. marts 2019 på kommunens hjemmeside. Tilladelsen må tages i brug med det
samme hvis de nævnte vilkår overholdes. Dog sker ibrugtagning på eget ansvar i forhold til eventuelle indsigelser i klageperioden på 4 uger fra offentliggørelsen. Næstved Kommune gør for god ordens skyld opmærksom på, at en § 19-tilladelse, jf. § 20 i miljøbeskyttelsesloven, til enhver tid og uden erstatning kan ændres eller tilbagekaldes, samt at kommunens afgørelse om en sådan ændring eller tilbagetrækning ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

Klagevejledning 
Afgørelsen kan kun påklages af Femern A/S og A/S Femern Landanlæg til transport-, bygnings-, boligministeren, jf. lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende Landanlæg i Danmark (lov nr. 575 af 4. maj 2015).

Søgsmål
Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Sagen skal være anlagt senest 6 måneder efter afgørelsen – jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101. 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Affald
Telefon: 5588 6180
E-mail:
Sidst opdateret den 25. marts 2019