Information til naboer og øvrige parter til Bøgesøvej 16, 4700 Næstved om ændringer af ejendommens dyrehold

22. marts 2019

Vi har modtaget en ansøgning om ændring af slagtesvineproduktionen på Ny kirkebjerggård, Bøgesøvej 16, 4700 Næstved. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 2 i Husdyrbrugloven.

I forbindelse med vores behandling af ansøgningen vil vi vurdere, hvilke påvirkninger som udvidelsen vil få på natur, miljø og naboer. Påvirkningerne vil blive beskrevet i miljøgodkendelsen.

Inddragelse af offentligheden

Der søges om at ændre produktionen i de eksisterende stalde. I forhold til eksisterende drift med produktion af slagtesvin, så forbliver produktionsanlægget uændret med et samlet produktionsareal på 1844 m2. Der ønskes en ny godkendelse af ejendommens produktionsanlæg, så der er mulighed for at udnytte produktionsanlægget mere optimalt og med højere fleksibilitet, ved at der på bedriften frit kan vælges om der bliver produceret smågrise eller slagtesvin. Der bliver ikke opført nye bygninger eller anlæg i forbindelse med miljøgodkendelsen.

 

Du kan se ansøgningsmaterialet

Hvis du er interesseret i at få flere oplysninger eller få en kopi af ansøgningsmaterialet, skal du kontakte kommunen.

 

Du kan komme med kommentarer til ansøgningsmaterialet

Hvis du har kommentarer til ansøgningsmaterialet, skal du sende dem til Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, eller pr. mail til senest den 12. april 2019.

 

Du kan få tilsendt udkastet til miljøgodkendelsen

Når udkastet til miljøgodkendelsen er færdigt, har du mulighed for at kommentere dette. Hvis du ønsker at få udkastet tilsendt når det forelægger, skal du kontakte kommunen senest den 12. april 2019. Omkringboende og parter i sagen vil blive orienteret skriftligt, når et udkast til afgørelse foreligger og har mulighed for at kommenterer udkastet indenfor 30 dage.

 

Du er velkommen til at kontakte sagsbehandler Jonas Christensen, Landbrugsgruppen på telefon: 55886208, e-mail: landbrug@naestved.dk   

Ansøgningen behandles efter Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1020 af den 06/07/2018

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Landbrug
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 22. marts 2019