Høring i forbindelse med nedrivning af skorstene på Kraftcentralen, Maglemølle

15. marts 2019

Næstved Kommune har d. 21. februar 2019 modtaget anmeldelse af nedrivning af 2 skorstene på en bevaringsværdig ejendom Maglemølle 82-84 i Næstved – Kraftcentralen.

Kraftcentralen er registreret med en høj bevaringsværdi 2 på en skala, hvor 1 er højeste og 9 er laveste værdi.

Ifølge lovbekendtgørelse nr. 219 af 06. marts 2018 om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer må en bevaringsværdig bygning ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort. Der skal ifølge loven fastsættes en frist på mindst 4 uger for indsigelser m.v. fra offentligheden.

Du har derfor mulighed for inden den 12. april. 2019 at fremkomme med indsigelser og bemærkninger til sagen.

Indsigelser skal mærkes ”Maglemølle 82 og sendes på e-mail til blivhoert@naestved.dk eller med post til Byplan, Center for Plan- og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved til Næstved Kommune.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 15. marts 2019