Landzonetilladelse - Ringstedgade 537, Skovmøllevej 20, Ravnstrupvej 16 og Kongshøjvej 1

24. maj 2019

Næstved Kommune har i uge 21/2019 givet landzonetilladelse på Ringstedgade 537, Skovmøllevej 20, Ravnstrupvej 16 og Kongshøjvej 1

Landzonetilladelse til 30 m2 saunabygning på matr. nr. 15c, Rislev By, Rislev, beliggende Ringstedgade 537, 4700 Næstved.

Læs afgørelsen

Landzonetilladelse til opførelse  af 32 m2 udvidelse  af carport på matr. nr. 6q, Myrup By, V. Egesborg, beliggende Skovmøllevej 20, 4700 Næstved.

Læs afgørelsen

Landzonetilladelse til opførelse af 58 m2 garage på matr. nr. 7b, Ravnstrup By, Toksværd, beliggende Ravnstrupvej 16, 4684 Holmegaard.

Læs afgørelsen

Landzonetilladelse til midlertidig opsætning af 42 m2 pavillon i et år på matr. nr. 10b, Brandelev By, Næstelsø, beliggende Kongshøjvej 1, 4700 Næstved.

Læs afgørelsen

Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 21. juni 2019.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6080 eller på mail: 

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 24. maj 2019