Ekspropriation til cykelsti mellem Holme Olstrup og Toksværd – sidste etape fra Postrækken til Løgparken

9. juli 2018

Byrådet for Næstved Kommune har besluttet at skabe en sikker adgangsvej for bløde trafikanter mellem Postrækken og Løgparken, som er sidste etape af strækningen mellem skolen i Holme Olstrup og skolen i Toksværd, ved at iværksætte ekspropriation til etablering af dobbeltrettet cykelsti.

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Dette sker med hjemmel i §§ 100 og 101 i lov om offentlige veje mv. (lov nr. 1520 af 27.12.2014).

Åstedsforretningen afholdes mandag den 20. august 2018, som angivet nedenfor:

  • Kl. 10:00: Matr.nr. 2gr Holme-Olstrup By, Holme-Olstrup, Løgparken 101, 4684 Holmegaard
  • Kl. 11:00: Matr.nr. 7c Toksværd By, Toksværd, Postrækken 2, 4684 Holmegaard
  • Kl. 13:00: Matr.nr. 2as Holme-Olstrup By, Holme-Olstrup, Landevejen 20, 4684 Holmegaard

Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere, der kan fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejere af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Arealfortegnelse, kortmateriale m.v. ligger til gennemsyn på Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved indtil afholdelse af åstedsforretningen, den 20. august 2018.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Næstved Kommune v/ Center for Trafik og Ejendomme, Peter Kapiczynski Nielsen, e-mail:  eller tlf. 2032 6885.

Kontakt

Center for Trafik og Ejendomme, Team Trafik
Telefon: 5588 6230
E-mail:
Sidst opdateret den 12. juli 2018