Turismetillæg til Planstrategien

9. juli 2018

Byrådet har ved møde den 26. juni 2018 besluttet at sende dette tillæg til planstrategien i offentlig høring. 

Forslaget handler om turismeudvikling generelt i Næstved Kommune men også specifikt om nye sommerhusområder og såkaldte udviklingsområder i kystnærhedszonen.  

Næstved Kommune har også tidligere haft et forslag til turismetillæg i offentlig høring. Der er sket ændringer i forhold til det første forslag, og der er derfor behov for en ny høring, før byrådet træffer endelig beslutning. 

Forslaget er i offentlig høring fra 9. juli til 17. september 2018, og alle kan komme med deres bemærkninger til det på adressen  

Læs Turismetillæg til Planstrategi 

Efter offentlighedsperioden vil byrådet behandle de modtagne bemærkninger og tage stilling til et endeligt tillæg til planstrategien. Det vil ske november – december 2018. 

Se mere
Du kan se sagsfremstillingen til byrådet på www.naestved.dk under Byråd og Politik – Dagsordener og Referater ved at vælge Byrådets møde den 26. 06. 2018. 

Har du spørgsmål, kan du henvende dig til Jan Kanne på eller Bo Kiersgaard på

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 12. juli 2018