Drænprojekt på Lille Tvedevej 27, 4700 Næstved

6. juli 2018

Vi har modtaget en ansøgning om udskiftning og omlægning af dræn på Lille Tvedevej 27, 4700 Næstved.

Der er søgt om projektet for at afhjælpe problemer med afvanding af tilstødende markareal. Du kan læse nærmere om projektet i dette udkast til en tilladelse.

Udkast til tilladelse til regulering af dræn på Lille Tvedevej 27, 4700 Næstved (pdf).

Hvis du har nogle kommentarer eller indsigelser til projektet, skal du sende dem, så vi har modtaget dem senest den 3. august 2018. Du skal sende dem til eller Center for Plan og Miljø, Team Vand og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

Hvis du har spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte Team Vand og Natur på tlf. 5588 6190.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 12. juli 2018