Information til naboer og øvrige parter til Valmosevej 9A, 4160 Herlufmagle

10. februar 2020

Vi har modtaget en ansøgning om ændring af svineproduktionen på Valmosevej 9A, 4160 Herlufmagle. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 1 i Husdyrbrugloven.

 

I forbindelse med vores behandling af ansøgningen vil vi vurdere, hvilke påvirkninger som udvidelsen vil få på natur, miljø og naboer. Påvirkningerne vil blive beskrevet i miljøgodkendelsen.

 

Inddragelse af offentligheden    

Der ønskes en ny godkendelse til ejendommens produktionsareal, så der er mulighed for at udnytte produktionsanlægget mere optimalt. Dyreholdet vil stadig være smågrise. Produktionsarealet vil forblive uændret på 6.776 m2

 

Du kan se ansøgningsmaterialet

Hvis du er interesseret i at få flere oplysninger eller få en kopi af ansøgningsmaterialet, skal du kontakte kommunen.

 

Du kan komme med kommentarer til ansøgningsmaterialet

Hvis du har kommentarer til ansøgningsmaterialet, skal du sende dem til Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, eller pr. mail til senest den 2.marts 2020.

 

Du kan få tilsendt udkastet til miljøgodkendelsen

Når udkastet til miljøgodkendelsen er færdigt, har du mulighed for at kommentere dette. Hvis du ønsker at få udkastet tilsendt når det forelægger, skal du kontakte kommunen senest den 2.marts 2020. Omkringboende og parter i sagen vil blive orienteret skriftligt, når et udkast til afgørelse foreligger og har mulighed for at kommenterer udkastet indenfor 30 dage.

 

Du er velkommen til at kontakte sagsbehandler Bente Kryger, Landbrugsgruppen på telefon: 5588 6196, e-mail:    

Ansøgningen behandles efter Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 520 af 01/05/2019.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Landbrug
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 10. februar 2020