Information til naboer og øvrige parter til Ulstrupvej 26, 4160 Herlufmagle om udvidelse af ejendommens dyrehold

26. februar 2019

Vi har modtaget en ansøgning om udvidelse af svineproduktionen på Ulstrupvej 26, 4160 Herlufmagle. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 2 i Husdyrbrugloven.

 

I forbindelse med vores behandling af ansøgningen vil vi vurdere, hvilke påvirkninger som udvidelsen vil få på natur, miljø og naboer. Påvirkningerne vil blive beskrevet i miljøgodkendelsen.

Inddragelse af offentligheden

Der søges om at udvide svineproduktionen fra et eksisterende produktionsareal på 3.954m² til et produktionsareal på 10.825 m². Der bygges en ny drægtighedsstald med et produktionsareal på 935 m², som bygges i forlængelse af den eksisterende sostald. Endvidere bygges der en ny stald med et produktionsareal på 6.272 m² som indrettes til klimastald, farestald og karantæne/løbestald. Alle driftsbygninger opføres i direkte tilknytning til de eksisterende stalde og opføres i samme stil, farvevalg og dimensioner.

 

Du kan se ansøgningsmaterialet

Hvis du er interesseret i at få flere oplysninger eller få en kopi af ansøgningsmaterialet, skal du kontakte kommunen.

 

Du kan komme med kommentarer til ansøgningsmaterialet

Hvis du har kommentarer til ansøgningsmaterialet, skal du sende dem til Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, eller pr. mail til senest den 19. marts 2019.

 

Du kan få tilsendt udkastet til miljøgodkendelsen

Når udkastet til miljøgodkendelsen er færdigt, har du mulighed for at kommentere dette. Hvis du ønsker at få udkastet tilsendt når det forelægger, skal du kontakte kommunen senest den 19. marts 2019. Omkringboende og parter i sagen vil blive orienteret skriftligt, når et udkast til afgørelse foreligger og har mulighed for at kommenterer udkastet indenfor 30 dage.

 

Du er velkommen til at kontakte sagsbehandler Bente Kryger, Landbrugsgruppen på telefon: 55886196, e-mail: landbrug@naestved.dk   

Ansøgningen behandles efter Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1020 af 06/07/2018

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Landbrug
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 26. februar 2019