Tilladelse til udskiftning af Grønbro over Saltø Å

21. december 2018

Næstved Kommunes Park og Vej skal i 2019 udskifte en bro på Grønbrovej over Saltø Å.

Der er meddelt tilladelse efter vandløbsloven. Tilladelsen kan du se her.

Tilladelsen  (pdf. nyt vindue)

Klagefristen er den 22. januar 2019.

 

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Team Vand og Natur på tlf. 5588 6190.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 21. december 2018