Høring vedr. trafikbestilling 2020 af kollektiv trafik

13. august 2019

Teknisk Udvalg og Byrådet skal hvert år bestille omfanget af den kollektive trafik for det kommende år. Teknisk Udvalg har valgt at sende trafikbestilling 2020 i offentlig høring indtil den 30. august 2019 for at modtage borgernes input eller bemærkninger til trafikbestillingen.

Kort fortalt handler trafikbestilling 2020 om, at kommunen vil få mulighed for at tilbyde flextur i Karrebæksminde/Enø, Fuglebjerg, Toksværd/Holme-Olstrup, Glumsø, Herlufmagle/Gelsted, Fensmark, Brøderup/Tappernøje, Mogenstrup/Lov og Næstved by. Dog vil starttaksten, hvis man kører internt i Næstved by, være til en særlig høj bytakst – hvilket betyder 60 kr.

I den øvrige del af kommunen er prisen fortsat 36 kr. pr. tur + 6 kr. pr. km udover de første 10 km.

Ændringen sker, fordi forsøgsordningen Landflex ikke længere vil blive udbudt af Movia. 

Den nye ordning, hvor man også kan køre med flextur i byerne, forventes at koste kommunen ca. 2,86 mio. kr. årligt – en merudgift på 1,3 mio. kr.

Derudover anbefaler administrationen ændringer på linje 601, 604 og 605, som Teknisk Udvalg gerne vil modtage bemærkninger til. Hvis du har andre gode ideer eller forslag til ændringer er de meget velkomne.

Læs Høringsmaterialet under hele dagsordenspunkt 106 inklusiv bilag fra Teknisk Udvalg. Vi samler alle inputs og videregiver dem til Teknisk Udvalg.

Du kan sende dit høringssvar pr. mail til eller pr. post til Center for Trafik og Ejendomme, Teatergade 8, 4700 Næstved – senest fredag d. 30. august 2019

Kontakt

Center for Trafik og Ejendomme, Team Trafik
Telefon: 5588 6230
E-mail:
Sidst opdateret den 13. august 2019