Ingen miljøvurdering på Gadevang 23, Næstved

6. august 2019

Afgørelse om at kommunen ikke skal udføre en miljøvurdering af skovrejsningsprojekt på adressen Gadevang 23, 4700 Næstved

Næstved Kommune har modtaget anmeldelse om skovrejsning på adressen Gadevang 23, 4700 Næstved. Nyplantning af skov er omfattet af bilag 2 pkt. 1d i lovbek. nr. 1225 af 25/10/2018 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter, hvorfor kommunen har vurderet, om der skal udarbejdes en miljøvurdering (VVM). Kommunen har vurderet, at der ikke skal udføres en miljøvurdering af det konkrete skovrejsningsprojekt.

Se afgørelsen

Se anmeldelse, skovrejsning

Se skovkort

Se VVM-bilag

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 6. august 2019